Wednesday, April 16, 2008

ಬಿಸಿಲ ಹಣ್ಣು

ಮೂರಲ್ಲ ನೂರಲ್ಲ
ಮುನ್ನೂರು ಜೊತೆ ಕಣ್ಣು
ನೆಟ್ಟಿದ್ದು ಮಾತ್ರ
ಎರಡು ಜೊತೆ

ನೆರಿಗೆ ಕೆನ್ನೆ, ಮುದುಡಿದ ಮೈ
ಥೇಟ್ ಚಂಪಕ್ಕಜ್ಜಿ ಹಾಗೇ...
ಆ ದಡಿಸೆರಗಿನ ಅಡಿಗೊಮ್ಮೆ ಮೂಗರಳಿಸುವಾ?
ತೇಲಿತೇನೋ ಅರಳಿಟ್ಟು, ಮೆಂತೆಹಿಟ್ಟಿನ ಘಮಲು

ಓಹ್ ಹಳದಿ ಪೇಟಾ?
ಎಷ್ಟು ದಿನವಾಯಿತಲ್ಲವೇ-
ತಂಬಾಕಿನ ಪರಿಮಳ
ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುವ ಮೋಡ ನೋಡಿ
ಜೊತೆಗೆ ಬೆವರ ಸಾಲುಗಳ. . .

ಏನೇ ಹೇಳಿ,
ಕರಿಬೂಟಿನ ಮಧ್ಯೆಯೂ
ಆ ದೂಲ್ಗಾಳಿನ ಗತ್ತೇ ಗತ್ತು.
ಅಂಗಿಗಂಟಿದ
ಕವಳದ ಕಲೆ
ಉಸಿರಿಗಂಟಿದ
ಕಮಟು ಸೆರಗೇ
ಅಚ್ಚು-ಮೆಚ್ಚು...