Thursday, October 31, 2013

ಹಿಂಗ ಅದಾರು ಮಹಾಲೆಯಜ್ಜ...


ಹೆಚ್ಚೂ ಕಮ್ಮೀ ಹನ್ನೆರಡ-ಹದಿಮೂರ ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಮಾತು. ಆಗಷ್ಟ... ಮಹಾಲೆಯಜ್ಜ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ರು. ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಸಾಥಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೀಗ್ ಬರ್‍ತಿದ್ರು. ಲಹರಿ ಹಿಡೀತಂದ್ರ ಮುಗೀತು; ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೊಂದೇನ್ ಹನ್ನೆರಡೇನ್... "ಟೈಮ್‌ ಆಗೇದ ಇಲ್ಲೇ ಊಟಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ರಿ’ಅಂದ್ರ, ಮಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ನನ್ನ ತಾಯಿಗೂ, "ಬ್ಯಾಡ್ರಿ ಅಕ್ಕಾವ್ರ, ಹಾಡ ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟಿ ತುಂಬೇದ...’ ಅಂತ ಸಂಕೋಚ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವ್ರು. "ಇಷ್ಹೊತ್ನ್ಯಾಗ ಸೈಕಲ್ ಮ್ಯಾಲ ಹೋಗೂದೇನು ಬ್ಯಾಡಾ, ನಡೀರಿ ನಾ ಗಾಡೀ ಮ್ಯಾಲ ಬಿಡ್ತೀನಿ’ ಅಂತ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಂದ್ರ, "ನಿಮಗ್ಯಾಕ ತೊಂದ್ರಿ ಸರ್? ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ನನಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಐದ್ ಗಂಟೇಕ ಸೈಕಲ್ ಬೇಕು. ನಡೀತದ ಬಿಡ್ರಿ.. ಏನಾಗೂದ್ಲಿಲ ನಾ ಸೈಕಲ್ ಮ್ಯಾಲೇ ಹೋಗ್ತೇನಿ" ಅಂತ ಅಗದೀ ನಾಜೂಕಿನಿಂದಾನ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಕೈ ಸರಸಾವ್ರು. ಇದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನಾನೋ... ಮತ್ತೊಬ್ರೀಗ್ ತೊಂದ್ರೀ ಕೊಡಬಾರ್‍ದು ಅಂತಾನೋ, ಸಂಕೋಚಾನೋ... ಏನೊಂದೂ ಗೊತ್ತಾಗದ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗಿ ನಾ ಆಗ. ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗೋರಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡಾವ್ರ ತನಕಾನೂ ಅಷ್ಟ ಸಸುವಿನಿಂದ, ಕಕ್ಕುಲಾತಿಯಿಂದ, ರೀ.. ಹಚ್ಯನ ಮಾತಾಡ್ಕೋತ ಬಂದ್ರು ಮಹಾಲೆಯಜ್ಜ. ರೊಕ್ಕದಿಂದ ಬದುಕ ಮಾಡದ ಮನಸಿನಿಂದ, ಮನುಷ್ಯತ್ವದಿಂದ ಬಾಳೆ ಮಾಡೂವವ್ರಿಗಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಗುಣಾ ಬರೂದಲ್ಲಾ?
***
ಒಮ್ಮೆ ಏನಾತಂದ್ರ, ಅಪ್ಪಾಜಿಗೆ, ತಮ್ಮನಿಗೆ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾವ್ರನ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ನನ್ನ ತಂಗೀಗೂ, "ಅವ್ವೀ ನಿಂಗೂ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿ?" ಅಂದ್ರು. ಐದ ನಿಮಿಶಾ...ಚಕಚಕ ಕಟ್‌ ಮಾಡಿದಾವ್ರನ, "ಇದಕ್ಕ ಯಾವ್ ಕಟ್ ಅಂತಾರು ಗೊತ್ತೇನು? ರಾಜಕುಮಾರಿ ಡಯಾನಾ ಹೆಸರ್ ಕೇಳೀಯಲ್ಲಾ? ಇದ ನೋಡು ಡಯಾನಾ ಸ್ಟೈಲ್" ಅಂದ್ರು. ತಂಗಿ ಫುಲ್‌ ಖುಷ್‌. ಮಾರನೇ ದಿನ ಓಣ್ಯಾಗ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರ ಬ್ಯೂಟಿಪಾರ್ಲರ್ ಆಂಟಿ ತಂಗೀನ್ನ ಕರ್‍ದು, "ಮಸ್ತ್ ಆಗೇದ ಅಲ್ಲಾ... ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಸಿ ಕಟಿಂಗ್’ಅನ್ಬೇಕಾ?
ವಾರದಾಗ ಎರಡ ಸಲಾನಾದ್ರೂ ಬರೋವ್ರು ಮನೀಗೆ. "ನಾಷ್ಟಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ರಿ" ಅಂದ್ರ, "ಅದೆಲ್ಲಾ ಏನೂ ಬ್ಯಾಡ್ರಿ, ಹೊಟ್ಟಿ ವಜ್ಜಾ ಆದ್ರ ಸೈಕಲ್ ತುಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರೂದಿಲ್ಲ" ಅಂತ ಅನ್ಕೋತ, ಭಾಳ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದಮ್ಯಾಲ ಒಂದ್ ಕಪ್ ಹಾಲಷ್ಟ ಕುಡದ ಹೋಗಾವ್ರು.
ಮದಲಿಂದನ ಇವ್ರು ಹಂಗ.... ಸಾಲಿ, ಕಾಲೇಜು ಹುಡುಗೋರಿಗೆ, ಹವ್ಯಾಸಿ, ಕಂಪೆನಿ ನಾಟಕ ಮಂದೀಗೆಲ್ಲಾ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿ ಮನೀಗ್‌ ಬಂದ್‌ಬಿಡೂದು. ಅವರಾಗೇ ರೊಕ್ಕಾ ಕೊಟ್ರ ಸೈ. ಇಲ್ಲಂದ್ರ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಸಾಥಿಗಂತ ಹೋದಾಗೂ ಅಷ್ಟ. ಅವರೆಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಾರು ಅಷ್ಟ. ಅವರೆದುರಿಗೇನ ಬೆಳದ ಹುಡುಗೋರಿಗೆ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ, ತಬಲಾ ಸಾಥಿಗೆ ಅಂತ ಹಾಡೋವ್ರ ಮನೀಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಟ್ಟ ಬರ್‍ತಾರ ಹೊರತು, ತಾವು ಮಾತ್ರ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂದೂ ರೊಕ್ಕಾ ಕೇಳೂ ಪದ್ಧತೀನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಲಿಲ.
ಸಂವೇದನಾ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ, ಸಂಶೋಧನಾ, ಮತ್ತ ಕಲಿಯೂ ಮನಸ್ಸು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದು ಮಹಾಲೆಯಜ್ಜ ಅವರೊಳಗ ದಿನದಿನಕ್ಕೂ ಚಿಗೀತಾನ ಹೊಂಟದ. ಸಾಥಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಥ, ಕೇಳಿದಂಥ ಸಾಧನಾ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಸಣ್ಣಾವ್ರಿಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಹೇಳಿಕೊಡೋ ಪದ್ಧತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾರು. "ಗುರುಗೋಳು ಹೇಳ್ತಾರು ಖರೇ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿನ್ನಾ ಖ್ಲುಲಾ ಆವಾಝ್‌ನ್ಯಾಗ ಹಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆದ್ರ ಆ.. ಅಂತ ಬಾಯಿ ಅಗಲ ಮಾಡಿ ಆಲಾಪ ಮಾಡೂದಕ್ಕೂ ಮತ್ತ ಬಾಯಿಯನ್ನ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್‌ಗೆ ತಂದು ಆಲಾಪ್ ಮಾಡೂದಕ್ಕೂ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತದ?" ಹಿಂಗಂತ ಹೇಳ್ತ.... ಯಾವುದು ಛಂದ ಕೇಳಸ್ತದ ಅಂತ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋತನ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ನುಡಿಸಾವ್ರು. ಹಿಂಗ ಇಂದಿನ ತನಕಾನೂ ಅಷ್ಟ ವಿನಯದಿಂದ ಸಲಹಾ-ಸೂಚನಾ ಕೊಡ್ಕೋತನ ಸಣ್ಣಾವ್ರಿಗೆ ಬೆನ್ನ ತಟ್ಕೋತ ಬಂದಾರು ಮಹಾಲೆಯಜ್ಜ. ಧಾರವಾಡದಾಗಿನ ಹೆಚ್ಚೂ ಕಮ್ಮಿ ಎಲಾ ಕಲಾವಿದರ ಮನೀಗೆ ಇವ್ರು ಹೇರ್‌ ಕಟಿಂಗ್, ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಸಾಥಿ ಅಂತ ಹೋಗೂದನ್ನ ಈ ವಯಸ್ಸಿನ್ಯಾಗೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರೊಕ್ಕಾ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂದಮುಂದ ಮಾಡ್ಕೋತನ ಬಂದಾರು.
***
ಶ್ರಾವಣ ಬಂತಂದ್ರ ಇವರ ಸಣ್ಣ, ಸೋರೂ ಬಾಡಗಿ ಮನ್ಯಾಗ ಗಣಪತಿಗೋಳಿಗೆ ಜಾಗಾ ಇರೂದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರ ಇವ್ರು ಸಣ್ಣೂ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗಣಪತೀ ತನಕಾನೂ ಭಾರೀ ಮಸ್ತಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರು. ಹೆಂಡತಿ ಜಯಾ, ಮಗಾ ಸಂತೋಷ್ ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಮೇಕಪ್ಪಿಗೆ ಆಸರೆ ಕೊಟ್ಟಹಂಗ ಗಣಪತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಹಾಯಾ ಮಾಡ್ಕೋತ ಬಂದಾರು. ದೊಡ್ಡ ಮಗಳಿಗೆ ಛುಲೋ ಮನೀಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರು. ಮತ್ತ... ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂಡಿದ ರೊಕ್ಕದ್ಲೇ ಸಮಿತಿಯವ್ರು ಸಣ್ಣ ಜಾಗಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದರಾಗ ಸಣ್ಣ ಮನೀನೂ ಕಟ್ಸಿದ್ರು ಅಜ್ಜಾ. "ಅಲ್ಲೀಗ ದೊಡ್ಡ ಮಗಾ ಇರ್‍ತಾನು. ಮನೀ ಕಟ್ಟಿದ ಸಾಲಾನ ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲಾರೂ ಸೇರಿಸಿ ತೀರಸ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ದನೀಲೇ ಹೇಳ್ಕೋತ, ಮೊದಮೊದಲ, ನಮ್ಮ ಮನೀಯವ್ರು (ಪತ್ನಿ ಜಯಾ) ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ರು. ನಾವೂ ಎಲ್ಲಾರಹಂಗ ಯಾವಾಗ ಆಗೂದು? ಈ ಮೇಕಪ್‌ಲೇ ಏನ್ ಸಿಗ್ತದ? ಅಂತ. ಆದ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೋಳು ಬರ್‍ಲಿಕ್ಕೆ ಸುರು ಆದಮ್ಯಾಲ ಖುಷಿ ಆದ್ರು” ಅಂತಾರು ಅಜ್ಜ. "ಭಾಳ ಮಂದಿ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡೂದನ್ನ ಕಲೀಬೇಕಂತ ಬರ್‍ತಾರ. ಆದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಕ್ಕ ಬಿಟ್ಟಹೋಗ್ತಾರ. ಹಿಂಗೆಲ್ಲಾ ಆಗಬಾರ್‍ದು. ಪಟ್ಟಬಿದ್ದ ಕಲೀಬೇಕು. ನಾಳೆ (೨೦೦೯ರ ಸಾಲಿನ ಮೇಕಪ್ ನಾಣಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ) ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೂಮುಂದ (ನವೆಂಬರ್ ೩ರಂದು) ಇದ್ನ ಹೇಳಾಂವ್ ಇದೀನಿ. ಹೇಳ್ಲಿ ಹೌದಿಲ್ರಿ ಮತ್ತ?" ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗನ್ಹಂಗ ಕೇಳಿದ್ರು ೮೦ಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಮಹಾಲೆಯಜ್ಜ!

-------------------

ತಲಿ ಬೋಳಿಸ್ಕೊಂಡೇನ..?

ಆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಡಿಹೆಂಗಸಿನ ಪಾತ್ರವಿತ್ತು. ಕಲಾವಿದೆ ಮೇಕಪ್‌ಗೆ ಕುಳಿತರು. "ಕೂದ್ಲಾ ಕಾಣದ್ಹಂಗ ತಲಿತುಂಬ ಸೆರಗ ಹೊದ್ಕೊಂಡ್ರ ಆತಲ್ರೀ?" ಎಂದರು ಕಲಾವಿದೆ. "ನೀವು ಹೂಂ ಅಂತೀರಿ ಅಂದ್ರ ನಾ ಮಡಿಹೆಂಗಸಿನ ತಲಿಹಾಂಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಂತೀರಿ?” ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಮುಂದ ಮಾಡ್ಕೋತನ ಮಹಾಲೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷ. ಕಲಾವಿದೆಯ ತಲೆತುಂಬ ಇದ ಕೂದಲು ಮರೆಯಾಗಿ ಬೋಳುತಲೆ ಮಿಂಚತೊಡಗಿತು! ನಾಟಕವೂ ಮುಗಿಯಿತು. ಗ್ರೀನ್ ರೂಮಿಗೆ ಬಂದ ಕಲಾವಿದೆಯ ಪತಿ, "ಎಲ್ರಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ? ಕತ್ಲಾತು..." ಗಡಬಡಿಸಿ ಹುಡುಕತೊಡಗಿದರು. ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ "ಬೋಳುತಲೆಯ ಪಾತ್ರಧಾರಿ" ಮುಸಿಮುಸಿಯನ್ನತೊಡಗ್ದಿದರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಬಳಿಕ "ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಲ್ರಿ" ಎಂದು ತಲೆ ಮೇಲಿನ ಸೆರಗನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ತೆಗೆದು ಪತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಜೋರಾಗಿ ನಕ್ಕರು. ಆಗ ಪತಿಯ ಪಿತ್ತ ನೆತ್ತಿಗೇರಿ "ಏಯ್ ರಂಡಿ... ನಾ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತ ಇದೀನಿ ತಲಿ ಬೋಳಿಸ್ಕೊಂಡೀ..." ಎಂದು ಕೂಗಿದರು. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶ ನೋಡಿ ನಗು. ನಂತರ ಅದು ಮೇಕಪ್‌ನ ಕೈಚಳಕ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಪತಿಯೂ ಕರಗಿದರು. ಆದರೆ ಖರೇ ಪಿತ್ತು ನೆತ್ತಿಗೇರತೊಡಗಿದ್ದು ಮಡಿಹೆಂಗಸಿನ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗೆ. "ಹ್ಯಾಂಗ್ ಅಂದ್ರಿ ನೀವ್ ರಂಡಿ ಅಂತ? ನಡೀರ್ ಮನೀಗೆ, ನೋಡ್ಕೋತೀನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ..." ಎಂದು ಕಣ್ಣು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು ಮಡಿಹೆಂಗಸಿನ ಪಾತ್ರಧಾರಿ.
-----------------------------------

ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಯೋ ಮಗನ ಕಣ್ಣಿಗೇ...

ಅವತ್ತೊಂದು ಸಂಜೆ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಮಹಾಲೆ ಮನೆಯೊಳಗ್ದಿದರು. ಓಣಿಯ್ಲಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಏಳೆಂಟು ವರ್ಷದ ಹುಡುಗನೊಬ್ಬನನ್ನು ಕರೆದು ಅಂಗಳದ್ಲಲಿ ಕೂರಿಸಿದರು. ಉಳಿದ ಮಕ್ಕಳು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಸುತ್ತುಗಟ್ಟಿದರು. ಹುಡುಗನಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಲು ಹೇಳಿದ ಮಹಾಲೆ ಪ್ರಸಾಧನಕ್ಕೆ ಶುರುವಿಟ್ಟುಕೊಂಡರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ಬಳಿಕ ಮೇಕಪ್ ಮುಗಿಯಿತು. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವವರೆಲ್ಲಾ ಹುಡುಗನನ್ನು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು.
ಚಂದಪ್ಪ ಕತ್ತಲಂಗಡಿ ಸಜ್ಜು ಮಾಡುವ ವೇಳೆ. ಹುಡುಗನ ತಾಯಿ ತಲೆಯ ಮೇಲೊಂದು ಸೊಂಟದ ಮೇಲೊಂದು ಬಿಂದಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಗ್ಗು-ದಿನ್ನೆಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸುತ್ತ ಬರುತ್ತಿದ್ದಳು. ದೂರದಿಂದಲೇ ಹುಡುಗರ ಗುಂಪು ನೋಡಿದ ಆಕೆ, ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಗುಂಪು ಸರಿಸಿದಳು. ಬಿಂದಿಗೆ ಕೈ ಬಿಟ್ಟವಳೇ ಅಳು ಜೋರು ಮಾಡಿದಳು. ಒಮ್ಮೆ ಮಹಾಲೆಯವರ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸಾಧನ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಗಾಬರಿಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾಳೆ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮಗನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾಳೆ...
ಹಾಗೆ ನೋಡುತ್ತಲೇ ಜೋರುದನಿಯಲ್ಲಿ "ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮಗನ ಕಣ್ಣು.. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಯೋ ನನ್ನ ಮಗ್ಗ..? ನಾ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಲೋ? ನಿನಗೇನ್ ಬಂದಿತ್ತೋ ಯಾಕ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಿ? ನನಗಿರಾಂವಾ ಒಬ್ಬ ಮಗಾ..’ ಎಂದು ತಾರಾಮಾರಾ ಬಯ್ದು, ಬೋರಾಡಿ ಅಳತೊಡಗುತ್ತಾಳೆ. ಆಗ್ದಿದಿಷ್ಟೇ ; ಆಕೆಯ ಮಗನ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಸ್ವಸ್ಥಾನ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಿಳಿದಿತ್ತು. ನೋಡಲು ವಿಕಾರವಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಸನ್ನಿವೇಶ ಕಂಡು ನಗೂ ಬಂದರೂ ಮಹಾಲೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿಯೇ ಇದರು. ಅಲ್ಲಿದ್ದವರು ಅವಳಿಗೆ ವಾಸ್ತವ ಸಂಗತಿ ತಿಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದರು. ಆಶ್ಚರ್ಯವೆಂದರೆ ತಾಯಿಯ ಗೋಳಾಟ ನೋಡಿಯೂ ಕೂಡ ಕಿಮಕ್ಕೆನ್ನದೆ ಹುಡುಗ ಸುಮ್ಮನೇ ಕುಳಿತಿದ್ದ! ಸದ್ಯ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟುವ ಮೊದಲೇ ಅವಳಿಗೆ ನಿಜಾಂಶ ಅರಿವಾಯಿತು. ಮೇಕಪ್ಪಿನ ಪೊರೆಯಿಂದ ನಿಧಾನ ಮಗ ಕಣ್ಣುಬಿಟ್ಟಂತೆಯೇ ದುಃಖ ಕರಗತೊಡಗಿತು. ತಕ್ಷಣವೇ ಮಗನನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಮಹಾಲೆಯವರಲ್ಲಿ ಆ ತಾಯಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದಳು.

-ಶ್ರೀದೇವಿ ಕಳಸದ ('ಮಯೂರ'ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ)

Wednesday, October 23, 2013

ತಂಬೂರಿಅವುಡುಗಚ್ಚಿದ ತಂತಿಗಳು

ಹಿಂಡಿ ಕಿವಿ ಪೂರ್ತಿ ಬೆಚ್ಚ, ಅಂಗೈಪೂರ್ತಿ ಗುಲಾಲ.


ಜೀರ್‌ ಹಚ್ಚೇ ತಾಯಿ; ತುಂಡುದಾರಗಳದ್ದೊಂದೇ ರಾಗ.


ಬಿಮ್ಮೆಂದ ತಂತಿಗಳು ಸಡಿಲಗೊಂಡರಲ್ಲವೆ?


ಹೆಗಲಿಗ್ಹಾಕಿದರೂ ಅಡ್ಡ ಮಲಗಿಸಿದರೂ;


ಹಿಂಡಿ ಹಿಂಡಿ ಬೆರಳತುದಿ ಹವಳ.


ಬೇಸೂರೋ ಖೂಬ್‌ಸೂರತೋ ನನಗ್ಯಾರ ಉಸಾಬರಿ;


ಒಡಲೊಳಗೆ ಬೆಚ್ಚ ದುಂಡುಗುಂಬಳ.

ತಂತ್ರ ಅರಿಯದ ನೀ, ಆದ್ಹಾಂಗೆ ಉದ್ಧಾರ;


ನೆನಪಾದ ಅವನ ಉದ್ಗಾರ.


ನಾ ಹರಿಯಲೇ ಆ ಬಿಗಿದ ಕಿವಿಯೊಳಗೆ; ಎಣ್ಣೆ ಡಬ್ಬದ ಇಣುಕು.


ಹಾರಿಬಂದ ಬೆಕ್ಕು, ಶಾಂತವಾದ ದೀಪ


ಮೂಲೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲೊ ಮೈಮುರಿದ ತಂತಿಯ ಕುಸುಕುಸು;


ಮತ್ತೆಂದೂ ಶ್ರುತಿಗೊಳಿಸಬೇಡ ನನ್ನ.


                                         

                    

Tuesday, October 22, 2013

ನಮಗೂ ಕ್ರಷ್‌ ಜೆಲಸ್‌ ಎಲ್ಲಾ ಇರುತ್ತೆ...

ಭಾಗ 3

ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದು ಹೋದ ಮನೆ ಇದೇನಾ? ಕಣ್ಣುಜ್ಜಿಕೊಂಡು ನೋಡಬೇಕು ಎನ್ನಿಸಿತು, ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೊಸ್ತಿಲೊಳಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾಮೆನ್‌ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ. ಹಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಲೋಡ್‌, ದಿಂಬಿಗೊರಗಿ ಕೆಲಮಂದಿ ಮೀಟಿಂಗ್‌ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಎಡಗಡೆ ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲ್‌. ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಸೀರೆ ಸಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡು, ಹಣೆತುಂಬ ಕುಂಕುಮ, ಮೂಗುತಿ ಮತ್ತು ಗಾಜಿನ ಬಳೆ, ಲಿಪ್‌ಸ್ಟಿಕ್ಕು, ಐಲೈನರ್‍ರು, ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಘಲಘಲದೊಂದಿಗೆ ವೈಯ್ಯಾರದಿಂದ ಅಡುಗೆ ಬಡಿಸುವ ಕೆಲವರು, ಎದೆಯಿಂದಿಳಿಯುವ ದುಪಟ್ಟಾ ಸರಿಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಮೀಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಟೀ ಕಾಫಿ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಬಿಝಿ. ಹಾಗೇ ಚೂರು ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಒಂದು ರೂಮು. ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಅಂಟಿಸಿದ್ದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು, ಫೋಟೋಗಳನ್ನು, ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಅನ್ನಿಸಿದ್ದು ಇದೊಂದು ಮಿನಿ ಲೈಬ್ರರಿ, ಮಾಹಿತಿ ದಾಖಲಿಸುವ ಕೋಣೆ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಪುಸ್ತಕ ಹಿಡಿದು ಓದುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಬಹಳ ಆಪ್ತವಾಗಿ ಅವರವರದೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ.

ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರು ಊಟಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು. ಬೇಡವೆಂದಾಗ ಕಾಫಿ, ಟೀ, ಜ್ಯೂಸ್‌, ನೀರು ಎಂದರು. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬೇಗ ಬೈಟ್‌ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಮಹಡಿ ಮೇಲೆ ಹೋದೆವು. ನಮಗೆ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬೈಟ್‌ ಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದವ ಮೀನ ಕಣ್ಣಿನ, ಕೆನೆಬಣ್ಣದ, ಶೇಡೆಡ್‌ ಕೂದಲಿನ ಸುಮಾರು ಹದಿನೆಂಟರ ಹುಡುಗ ಕ್ರಿಸ್ಟಿ (ಹುಟ್ಟಾ ಹುಡುಗಿಯಾದರೂ ಹುಡುಗನಂತೆ ವರ್ತಿಸುವ ಮತ್ತು ಹುಡುಗನೆಂದೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ). ತೋಳೇರಿಸುತ್ತ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿ ಬಂದ. ಅವನೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಹುಡುಗಿಯರು ಬಂದರು. ಅವರ್‍ಯಾರು ಅಂದೆ. ಒಬ್ಬಳು ನನ್ನ ಗರ್ಲ್‌ಫ್ರೆಂಡ್‌ ಎಂದ. ಓಹ್‌ ಹೌದಾ! ನೀನಿಷ್ಟು ಮುದ್ದಾಗಿದ್ದೀಯಾ. ಹುಡುಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಮನಸ್ಸಾಗುತ್ತಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಎಂದು ನಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲ ನೀವು ನನಗೆ ಹುಡುಗನೆಂದೇ ಕರೆಯಬೇಕು ಅಂದ. ಯಾಕೆ ಅಂದೆ? ನೀವು ಹಾಗೆ ಕರೆದರೆ ನನಗೆ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾಲರ್‌ ಅನ್ನು ಎರಡೂ ಕೈಗಳಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಸೊಂಟದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿಂತ. ಆಯ್ತು... ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಊರು, ಬಾಲ್ಯ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? ನೀವೀಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಲೋಗೋ ಹಿಡಿದೆ. ನನ್ನಮ್ಮ ಎನ್ನಿಸಿಕೊಂಡವರು ಹಿಜಡಾ. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಹುಡುಗಿಯಾಗಿಯೇ ಆದರೂ ಕ್ರಮೇಣ ನನಗೆ ಹುಡುಗನಂತೆ ಇರಬೇಕು ಎನ್ನಿಸತೊಡಗಿತು. ಒನ್ನಿಮಿಷ, ನೀವೇನೂ ಅಂದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಗರೇಟ್‌ ಹೊತ್ತಿಸಬಹುದೇ? ಎಂದ. ಓಹ್‌ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಎಂದು ಕೋನಕೋನದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದೆವು. ಸ್ಟೈಲ್‌ ಆಗಿ ಸಿಗರೇಟ್‌ ಸೇದುತ್ತ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪೋಸ್‌ ಕೊಡತೊಡಗಿದ ಕ್ರಿಸ್ಟಿ.

ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ... ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಹೇಗೆ ಕಿತ್ತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹುಡುಗಿಯರ ಕಡೆ ಕೈ ತೋರಿಸಿದ. ಯಾಕೆ ಏನು ಅಂದೆ. ಈ ಕಡೆ ಹಳದಿ ಕಲರ್‌ ಚೂಡಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳಲ್ಲ ಆಕೆ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್‌ ಗರ್ಲ್‌ಫ್ರೆಂಡ್‌. ನನ್ನ ಈಗಿನ ಗರ್ಲ್‌‌ಫ್ರೆಂಡ್‌ ಕಂಡ್ರೆ ಆಕೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜೆಲಸ್‌ ಅಂದ. ಅರೆ ನಿಮಗೂ ಗರ್ಲ್‌ಫ್ರೆಂಡ್‌, ಕ್ರಷ್‌, ಲವ್‌, ಜೆಲಸ್‌ ಎಲ್ಲಾ ಇರುತ್ತಾ ಅಂದೆ. ಯಾಕೆ ಮೇಡಮ್‌? ನಾವೂ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲವಾ? ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಭಾವ, ಆಸೆ, ಕಾಮನೆಗಳೂ ನಮಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಜೋರಾಗಿ ಸಿಗರೇಟ್‌ ಎಳೆದಾಗ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅರ್ಧ ಮುಚ್ಚಿದವು. ಗುಳಿಕೆನ್ನೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗುಳಿ ಬೀಳಿಸಿಕೊಂಡವು.

ಹೂಂ... ಇದೊಂದು ಸಪ್ರೇಟ್‌ ಸ್ಟೋರಿ ಸಿಕ್ಕಿತು ಎಂದುಕೊಂಡು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಲು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಎಂದು ತುದಿಬೆರಳಿಗೆ ಬಂದ ಸಿಗರೇಟ್‌ ಅನ್ನು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಹೊಸಕಿ ಹಾಕಿ, ಮಿಂಟ್‌ನ ರ್‍ಯಾಪರ್‌ ಬಿಚ್ಚಿ ಬಾಯೊಳಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಕ್ರಿಸ್ಟಿ. ಹಾಂ ಹೌದು... ಎಂದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಕೆಟಗರಿಗಳಿವೆ. ಹಿಜ್ರಾ, ಲೆಸ್ಬಿಯನ್‌, ಗೇ, ಕೋತಿ, ಪಂತಿ, ಡಬಲ್‌ ಡಕ್ಕರ್‌ .... ಹೀಗೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಾವಿರಾರುಗಟ್ಟಲೆ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಯರ್‌, ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌, ಡಾಕ್ಟರ್‌ ಹೀಗೆ ಹೈ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ನಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಆಟೋ, ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ್‌, ಕೂಲಿ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಸ್‌ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತ ಹೊಟ್ಟೆಹೊರೆಯುವವರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಬ್ಲಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಂಥವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿಸುವುದೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಎಂದ.

ಅದ್ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸುತ್ತೀರಿ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಪಕ್ಕಾ? ಎಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಆಕಾಶ ನೋಡಿ ನಗುತ್ತ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್‌ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಂದು ಸೈಡುಗಣ್ಣು ಮಾಡಿ ನಕ್ಕ. ಹೇ ಹೇಳಿ ಪರ್‍ವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದೆ. ಸರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆಫ್‌ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ. ಸರಿ ಎಂದು ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್‌ಗೆ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಏನಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬಸ್‌ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ, ಥಿಯೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಜಾಗಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ನಿಲ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋವ್ರನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. ಅವರ ಹಾವಭಾವ, ನಡೆವಳಿಕೆ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಖಾತ್ರಿ ಅನ್ನಿಸಿದ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಅವರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತೀವಿ. ಆದರೂ ಇದೆಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್‌ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದೆ. ಹೌದು. ಒಂದೊಂದ್‌ಸಲ ವಾರಗಟ್ಲೇ ಆದ್ರೂ ಒಬ್ರೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಭಾಳಾ ಕಷ್ಟದ್‌ ಕೆಲ್ಸಾ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆಯಂತೂ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಟ್ಟಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೆದದ್ದೂ ಇದೆ... ಎಂದು ಗಹಗಹಿಸಿ ನಗತೊಡಗಿದ. ಅರೆ ಯಾಕೆ ಎಂದೆ. ಇನ್ನೇನ್‌ ಮತ್ತೆ... ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಎಕ್ಸ್‌ಪೀರಿಯನ್ಸ್‌ ಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮಹಂಗೆ ಆಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಸೋಕ್‌ ಹೋಗಿ ಸರೀ ಒದೆಗಳ್ನೂ ತಿಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ. ಏನ್‌ ಮಾಡೋದು ಮೇಡಮ್‌. ನಮಗೆ ಯಾರ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ನಮ್ಮಂಥವರನ್ನ ಸಮಾಜ ಬೇರೆ ಥರಾನೇ ನೋಡುತ್ತೆ. ನಮಗಿರೋ ಕಷ್ಟ ಒಂದೆರಡಲ್ಲ. ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದ್‌ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅತಂತ್ರಾನೇ. ನಮಗೆ ಯಾರು ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಆಗಿರಲ್ಲ ಮನೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ,ಆಗ್ಲೇ ಯಾರೋ ರೌಡಿಗಳೋ, ಪಬ್ಲಿಕ್ಕೋ ಜಗಳಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಕ್ತ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಬಡಿದು ಹೊಡಿದು ಓಡಿಸಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಮನೆ ನೋಡು. ಅಲ್ಲೂ ಹೊಡಿಸ್ಕೊ ಬಡಿಸ್ಕೊ... ಇವೆಲ್ಲಾ ನಮಗೆ ಕಾಮನ್‌. ಇನ್ನು ಪರ್ಸನಲ್‌ ವಿಷಯ. ನಿಮಗಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ತಿಂಗಳ-ತಿಂಗಳ ಗೋಳು ಬೇರೆ. ಕಿತ್ತೊಗೆದುಬಿಡೋಣ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹೊರಗಿನಿಂದ ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಗಂಡಸು ಎಂದು ಮನಸ್ಸು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೂ... ಅದು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೇಷನ್‌ (ಲಿಂಗಪರಿವರ್ತನೆ) ಮಾಡಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹತ್ತತ್ರ ಅರ್ಧ ಲಕ್ಷ ಬೇಕು. ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಂದ್‌ ತರೋಣ ಹೇಳಿ... ಎಂದು ನಿಂತಲ್ಲೇ ತಲೆಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ ಒಮ್ಮೆ ಬೂಟುಗಾಲಿನಿಂದ ಮೆಲ್ಲಗೆ ನೆಲವನ್ನು ಒದ್ದ ಕ್ರಿಸ್ಟಿ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಬಂದರು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತ ನಿಂತ.

ನಾನು ಕ್ಯಾಮೆರಾಮನ್‌ ಬಳಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅವ ಕಿವಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಇಯರ್ಫೋ‌ನ್‌ ತೆಗೆದ. ಛೆ, ನಮಗೆ ಬಂದ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನೇ ದೊಡ್ಡದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು ಹತಾಶೆಗೊಳಗಾಗ್ತಿರ್‍ತೀವಿ. ನೋಡಿ ಹೇಗೆಲ್ಲಾ ಇದೆ ಜಗತ್ತು. ಇದುವರೆಗೂ ಹಿಜ್ರಾ, ಲೆಸ್ಬಿಯನ್‌, ಗೇಗಳ ಶಬ್ದ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಉಫ್‌... ಇವರದೊಂಥರಾ ನಿತ್ಯದ ಗೋಳಲ್ವಾ ಎಂದು ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್‌ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅಂದೆ. ಹೂಂ ಎಂದು ತಲೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿದ. ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಟ್ರೈಪೋಡ್‌ಗೆ ನೇತಾಕಿದ್ದ ಇಯರ್‍ಫೋನ್‌ನಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸಿತು. ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ರಿಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತನ ಸಂಭಾಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅರೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯ ಶರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮೈಕ್‌ ಹಾಗೇ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಅವನು ಪರ್ಸನಲ್‌ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವುದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಈ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್‌ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಒಮ್ಮೆ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್‌ನ ನೋಡಿದೆ. ಆಗ ಅವನು ಬೇಕಂತಲೇ ದೃಷ್ಟಿ ತಪ್ಪಿಸಿ ಬೇರೆಡೆ ನೋಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಬೆನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. 

ಕ್ರಿಸ್ಟಿ ಸ್ನೇಹಿತನೊಂದಿಗೆ ಮಾತು ಮುಗಿಸಿ ವಾಪಸ್‌ ಬಂದ. ಥ್ಯಾಂಕ್‌ ಯೂ ಕ್ರಿಸ್ಟಿ. ಹಿಜ್ರಾ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬೈಟ್‌ ಕೊಡಲು ಯಾರನ್ನೋ ಕಳಿಸುತ್ತೀನಿ ಎಂದಿದ್ದರು. ಈಗಾಗಲೇ ಲೇಟ್‌ ಆಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಲೋಅಪ್‌ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದೆ. ಓಹ್‌ ಅವಶ್ಯ ಎಂದು ಹಿಂದಿ ಹಾಡೊಂದನ್ನು ಗುನಗುನಿಸುತ್ತ ಪುಟಪುಟನೆ ಮೆಟ್ಟಿಲಿಳಿದು ಹೋದ ಅವ. ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಸಿಗರೇಟ್‌ಗೆ ಕಡ್ಡಿ ಗೀರುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್‌.

(ಭಾಗ 4 ರಲ್ಲಿ... "ಹೇನು ಮತ್ತು ಪಿಟಿಸಿ")